Bezpłatny kurs e-learningowy „Na zdrowie – Twój wybór” projekt edukacyjny ekspertów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie skierowany do wszystkich zainteresowanych wiedzą o zdrowym stylu życia, dostępny na platformie navoica.pl

Zdrowie to niekwestionowana wartość dla większości ludzi, współcześnie łączona ze zdrowym stylem życia. Z kolei na styl życia składa się całokształt postaw i zachowań, wyborów oraz nawyków, warunkujących codzienne życie. Podejmując właściwe decyzje i działania w zakresie kształtowania swojego stylu życia, ludzie wpływają na własne zdrowie – jego jakość. Często jednak nie wiedzą, po jakie narzędzia sięgnąć, czy jak prawidłowo wdrożyć w swoje życie zdrowe działania, aby przyniosły one oczekiwane rezultaty?

Pomocny w tym może stać się dostępny dla wszystkich, bezpłatny kurs e-learningowy „Na zdrowie – Twój wybór”. Kurs został przygotowany przez specjalistów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie we współpracy z Fundacją Młodej Nauki, pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w odpowiedzi na stale zwiększające się zainteresowanie społeczne w zakresie zdrowego stylu życia.

Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do ludzi młodych, w tym studentów, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie szeroko pojętej profilaktyki i zdrowia publicznego. Dostępny jest na platformie navoica.pl (należy się zarejestrować i wybrać kurs spośród oferty innych dostępnych na platformie zagadnień.)

Kurs dostępny jest pod linkiem: Kurs

Polecamy go jednak wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się, jak zdrowo żyć na co dzień i w jaki sposób wprowadzać i kształtować w swoim życiu balans między utrzymaniem zdrowia, dietą i zrównoważeniem środowiskowym.

Zagadnienia poruszane podczas kursu podzielone zostały na 7 modułów i dotyczą m.in.: zdrowego odżywiania, w tym zbilansowanej diety, suplementów diety, odpowiedniego nawadniania, a także substancji szkodliwych dla zdrowia, czyli alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; psychologicznych aspektów zdrowego życia, takich jak stres, depresja, uzależnienia; aktywności fizycznej; zagadnień związanych z ergonomią pracy i nauki, w tym pracy zdalnej, higieny pracy przy komputerze, organizacji miejsca pracy, jak również zagadnień związanych z relaksem i regeneracją, takich jak sen, odpoczynek, urlop.

Nad merytorycznymi treściami pracowali w ostatnim czasie eksperci z WSSE w Warszawie, którzy od lat rozwijają swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w omówionych obszarach. Autorzy poszczególnych obszarów tematycznych/ modułów to: dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz, dr Tomasz Białas, Marlena Skorupka-Dziedzic, Jadwiga Napiórkowska, dr Karolina Gajda.

Kurs „Na zdrowie – Twój wybór” realizowany jest w trybie pracy użytkownika platformy, co oznacza, iż w dowolnym czasie uczestnik kursu może realizować kolejne jednostki i wracać do nich, kiedy chce powtórzyć dowolny materiał. Platforma zapamiętuje postępy użytkownika. Poszczególne lekcje uzupełniane są o testy sprawdzające (zwykle wielokrotnego wyboru).

Treści i materiały przedstawione i omówione w kursie są wiarygodnym źródłem wiedzy. Powstały na podstawie licznych publikacji naukowych, których pełna bibliografia znajduje się na końcu modułów.

Jeśli materiał wzbudza wątpliwości kursanta, można śmiało zadać pytanie prowadzącym kurs. Autorzy modułów są obecni na forum i nie pozostawią  żadnego pytania bez odpowiedzi.

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest zapoznanie się z całym materiałem kursu oraz uzyskanie łącznie 70% punktów możliwych do zdobycia z aktywności w nim zawartych.

Mamy nadzieję, że proponowany przez nas kurs będzie nie tylko ciekawym i przydatnym interaktywnym narzędziem nauki dla studentów, ale interesującym sposobem zdobycia wiedzy o zdrowym życiu dla wszystkich osób, które chcą dbać o jakoś swojego życia – powiedział  dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

***

Kurs został opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie oraz Fundację Młodej Nauki w ramach zadania publicznego pn. Przygotowanie i implementacja na platformie edukacyjnej NAVOICA kursu MOOC „Medycyna stylu życia – kurs dla studentów i doktorantów” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Kurs został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

***

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców województwa mazowieckiego. Stacja dba o zdrowe warunki życia, pracy, nauki i odpoczynku mieszkańców Mazowsza i wszystkich osób przebywających na terenie województwa mazowieckiego. Nadzoruje i kreuje działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli

***

Fundacja Młodej Nauki działa na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, rozwoju kompetencji naukowców poprzez współpracę nauki i biznesu oraz zwiększanie dostępu do wiarygodnej informacji naukowej oraz popularnonaukowej. Fundacja jest inicjatorem i współtwórcą platformy edukacyjnej Navoica, prowadzi liczne programy edukacyjne, kompleksowo przygotowuje kursy e-learningowe i MOOC, szkoli z zakresu innowacyjnej edukacji.

Plakat Na zdrowie - Twój wybór.jpg

Powrót na początek strony