Odwołanie posiedzenia Sesji Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28.10.2021

Stara Kornica, dnia 27 października 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Stara Kornica

Zawiadomienie o odwołaniu Sesji Rady Gminy Stara Kornica

W związku z przedłożonym wnioskiem Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 27 października 2021 r. zawiadamiam o odwołaniu obrad XLII Sesji Rady Gminy Stara Kornica zwołanej na dzień 28 października 2021 r. na godz. 9:30 w sali narad Urzędu Gminy Stara Kornica.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Zofia Szpura

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony