Ogłoszenie odnośnie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wójt Gminy Stara Kornica uprzejmie informuje, iż rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Stara Kornica zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: Ujemne skutki przezimowania

Mogą składać wnioski o szacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy stara Kornica oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy Stara Kornica w pokoju 1 i 11 tel. (83) 358-78-22

Termin składania wniosków określamy:

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

OD 23 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2021r.

UWAGA:

  1. do wniosku należy dołączyć :
    1. kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021r.,
    2. kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),
    3. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stad bądź paszportu.
  2. przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
  3. do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu występowania szkód obowiązuje zakaz zbioru upraw.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony