Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

 

DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 31.03.2023r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  80

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  69

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  40

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  765.754,41 zł

 

DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  73

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  68

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  33

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  653.456,71 zł

 

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy funkcjonuje Punkt informacyjno-konsultacyjny na potrzeby programu „Czyste Powietrze" dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z gminy Stara Kornica zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

  • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
  • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
  • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
  • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
  • Złożysz Wniosek o dofinansowanie,
  • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Punkt znajduje się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, w pokoju nr 11 (Referat Ochrony Środowiska)  czynny poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Kontakt telefoniczny – (83) 3587822

O programie: „Czyste Powietrze" - to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Powrót na początek strony