Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Gminie Stara Kornica

Dnia 7 lipca w Urzędzie Gminy Stara Kornica odbyła się wyjątkowa uroczystość - wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP wręczył Jubilatom Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk.

Nagrodę Prezydenta RP za przeżycie 50 lat w związku małżeńskim otrzymały następujące pary małżeńskie:

  • Janina i Eugeniusz Chromiec
  • Marianna i Henryk Ignaciuk
  • Danuta i Jan Żółkowscy
  • Anna i Stanisław Weśniuk
  • Halina i Stanisław Wyrzykowscy
  • Teresa i Zbigniew Jankiewicz
  • Halina i Józef Skulimowscy
  • Marianna i Zdzisław Patralscy
  • Jadwiga i Szczepan Wasiuk
  • Janina Typa

Uroczystość uświetnił występ zespołu Sąsiadeczki z Kobylan.

W uroczystości uczestniczyła również Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba.

Przeżyte 50 lat wspólnego małżeństwa to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia to piękny przykład zgody i miłości małżeńskiej, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj decydują się zawrzeć związek małżeński.

Serdeczne gratulacje!

Powrót na początek strony