Zaproszenie na LXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 27 października 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

w Starej Kornicy

RG.0002.71.2023

                                                                                                       Radni Gminy Stara Kornica

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Kornica.

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie
  2. Sprawy organizacyjne:
  • Stwierdzenie quorum;
  • Przedstawienie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchylenia uchwały nr LXIX/398/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  z siedzibą w Warszawie  na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy”;
  • zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy”;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2023 – 2036;
  • zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  1. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony